Kandydaci na radnych2018-10-05T15:19:28+00:00

Edyta Matelska

Okręg nr1

Jestem rodowitą kamienianką. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Studia podyplomowe ukończyłam na kierunku zarządzanie infrastrukturą sportową (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) i na kierunku administracja samorządowa (Zachodniopomorska Szkoła Samorządu Terytorialnego w Szczecinie). Jako pierwsza miałam przyjemność zarządzania spółką Marina w Kamieniu Pomorskim. 

Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą, związaną z gastronomią, hotelarstwem i turystyką. Moja praca to moja pasja.

Chętnie udzielam się społecznie. Jestem współzałożycielem i członkiem Młodzieżowego Klubu Żeglarskiego OPTI Kamień Pomorski, współzałożycielem i skarbnikiem Klubu Sportów Wodnych w Dziwnowie oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Opitimist.

Cenię w życiu ludzi pozytywnych i życzliwych. Takimi też pragnę się otaczać i z takimi współpracować. Ważny jest dla mnie dialog i uczciwość. Poznaję Wasze potrzeby i chcę godnie reprezentować Wasze interesy w naszej małej ojczyźnie. Dlatego też kandyduję do Rady Gminy z okręgu wyborczego nr 1 w Kamieniu Pomorskim. 

TOMASZ ANDRZEJEWSKI

Okręg nr2

Rodowity Kamienianin. Mąż. Ojciec. Miłośnik historii i mineralogii. Charyzmatyczny animator działań społecznych. Twórca grupy rekonstruktorów historycznych Strażnicy Nawii. Pomysłodawca i realizator między innymi rekonstrukcji średniowiecznych eksponatów oraz machin oblężniczych, wystawionych niegdyś przy murach obronnych w Kamieniu Pomorskim.

Człowiek empatyczny, umiejący pracować pod presją czasu, w zespole i w trudnych warunkach.
Jego celem jako radnego jest promocja miasta i zwiększenie liczby turystów, odwiedzających gminę Kamień Pomorski.

Aktywnie promował Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie.

ELŻBIETA CZAJKOWSKA

Okręg nr3

30 lat temu zamieszkałam w Kamieniu Pomorskim, podejmując pracę w Kamieńskim Uzdrowisku. W Kamieniu rozpoczęłam pracę społeczną w strukturach NSZZ “Solidarność”, broniąc praw pracowniczych. Za swoją działalność związkową wielokrotnie byłam szykanowana lub nakłaniana do odejścia z pracy. Jednak dla mnie najważniejszy był i będzie człowiek i jego prawa do godnego życia i o zachowanie tych praw będę domagać się jako radna.

TOMASZ GRZYBOWSKI

Okręg nr4

Mam 45 lat. Jestem mieszkańcem Kamienia Pomorskiego od zawsze i na zawsze; szczęśliwym mężem i dumnym ojcem dwójki dzieci; absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Prowadzę firmę związaną z rachunkowością i finansami. Współpracuję z wieloma przedsiębiorcami. Znam ich problemy i pomagam w ich rozwiązywaniu. Udzielam się społecznie w licznych akcjach i przedsięwzięciach.

Od wielu lat jestem czynnym członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim służba na straży ludzkiego bezpieczeństwa pozwoliła mi zrozumieć, czym jest bezinteresowna pomoc i odpowiedzialność. Dlatego biorę odpowiedzialność i kandyduję do Rady Gminy z okręgu wyborczego nr 4 w Kamieniu Pomorskim. Znam problemy tej części miasta. Brak miejsc parkingowych, oświetlenia wewnątrz osiedli, dziurawe drogi wewnętrzne, „zapomniana” ulica Pocztowa, wiecznie „niedokończona” ulica Basztowa, zrujnowany amfiteatr i zarośnięta „dzika plaża”.

Tutaj dużo trzeba zmienić, dużo trzeba naprawić. To wszystko da się zrobić! Dla mnie ważne są czyny, a nie słowa!

WOJCIECH LESZCZYŃSKI

Okręg nr5

Mieszkaniec Kamienia Pomorskiego. Mąż. Ojciec. Prawnik.
Pracuje w Wodach Polskich jako kierownik działu inwestycji zamówień publicznych. Bardzo dobrze czuje się w pracy zespołowej, stawia na dialog, współpracę i uczciwość. Prący do przodu i konsekwentny w działaniu.
Jako radny będzie działał, aby Kamień Pomorski był dobrym miejscem dla biznesu. Dlatego też będzie pozyskiwać środki zewnętrzne na potrzebne realizacje, by miasto rozwijało się i piękniało.

BOGUSŁAW RUŻEWICZ

Okręg nr6

Człowiek od urodzenia związany z Kamieniem Pomorskim. Zamiłowanie do pracy w drewnie, jak i zakład stolarski przejął po ojcu. Obecnie zatrudnia trzech pracowników, razem z którymi produkuje schody i drzwi.

Jest ceniony w środowisku jako wysokiej klasy fachowiec i jako taki ma profesjonalne spojrzenie na gminę, jej problemy i możliwości.

GRACJAN KARCZMARSKI

Okręg nr7

Mam 22 lata i ukończyłem liceum o profilu medyczno-ratowniczym oraz kurs RKO dla płetwonurków, a od 3 lat studiuję biotechnologię na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jestem członkiem Koła Naukowego, którego byłem reprezentantem na XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, w kwietniu tego roku, gdzie zajęliśmy 1 miejsce z dziedziny biologii.

Jestem zastępcą przewodniczącego samorządu studenckiego Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, członkiem Rady Wydziału, komisji stypendialnej oraz Parlamentu Studenckiego. W te wakacje odbyłem praktykę zawodową z dziedziny mikrobiologii żywności na uczelni UNICAMP w Brazylii.

Okręg nr 7 jest dla mnie bardzo ważny. W końcu spędziłem tam znaczącą część swojego życia – mieszka tam duża część mojej rodziny.

Uwielbiam podróżować, poznawać inne kultury oraz obyczaje. Zawsze jestem całym sercem za rozwojem i progresem, uważam, że czas na działanie jest tu i teraz. Podczas wyjazdów przyglądałem się, jak funkcjonują inne miasta lub całe państwa, potrafiłem dostrzec pozytywne oraz negatywne aspekty życia mieszkańców oraz działalności władzy. Pozwala mi to na świeże spojrzenie na naszą gminę. Gotowe i łatwe do zrealizowania idee często są wykorzystywane w innych miastach, które wystarczy zauważyć, a następnie wykorzystać również w naszym mieście.

Moim podstawowym celem jako kandydata na radnego jest zerwanie z definicją radnego jako wyłącznie stanowiska w urzędzie. Nie chcę być radnym-”urzędnikiem”, chcę zostać radnym-przedstawicielem okręgu numer 7.

MAJA NOWAK

Okręg nr8

Mam 19 lat i jestem mieszkanką Kamienia Pomorskiego. Ukończyłam liceum o profilu pożarniczo – ratowniczym, a aktualnie kształcę się jako instruktor ds. terapii uzależnień.

Jako studentka dysponuję dużą ilością wolnego czasu, który przeznaczam na spotkania z młodzieżą. Wiem, że młodzi ludzie potrzebują wsparcia, rozmowy i pomocnej dłoni. Przez to potrafię zrozumieć ich potrzeby oraz oczekiwania, takie jak chęć rozmowy o ich problemach i potrzebach oraz pomoc w rozwijaniu pasji.

Dlatego kandyduję do Rady Gminy w celu nawiązania sprawnego kanału komunikacyjnego między młodzieżą i rodzicami, a urzędem.

Będę działać, aby usprawnić system kształcenia młodych ludzi, który zachęci ich do zostania w naszym mieście. Kandyduję z okręgu nr 8, gdyż blisko znam rozterki tutejszej społeczności i rozumiem je.

WIESŁAWA WARMBIER

Okręg nr9

Przed 40 laty przyjechałam do Kamienia. Długo pracowałam w kamieńskiej służbie zdrowia jako dentystka. Była to praca zarówno w placówkach państwowych jak i prywatna praktyka lekarska, prowadzona jako działalność gospodarcza. Stąd nie obce są mi problemy tutejszych przedsiębiorców. Mój mąż także był kamieńskim lekarzem i razem od wielu lat mieszkaliśmy na terenie Osiedla Chopina. Mam dwóch synów, którzy wykształcili się na lekarzy.

Na terenie Osiedla Chopina należy w porozumieniu z ZZDW zainstalować oświetlenie ścieżki rowerowej Kamień – Wrzosowo, z której korzysta wielu naszych mieszkańców, wykonać nawierzchnię na szeregu dróg gruntowych (w tym ul. Wieniawskiego), rozbudować sieć chodników. Należy uzupełnić drobną infrastrukturę miejską, począwszy od ławek,  zewnętrznej siłowni dla dzieci i dorosłych, a kończąc na koszach na śmieci i pojemnikach na psie odpady.

PAWEŁ WOŁOSIAK

Okręg nr10

Przykładny mąż, ojciec i pracownik. Ponad dekadę pracował na stanowisku inspektora ds. drogownictwa. Kierował grupą remontowo-budowlaną przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim. Obecnie pracuje jako zawodowy kierowca.

Jako sołtys Grabowa wie, z czym borykają się mieszkańcy na co dzień. Potrafi pracować w trudnych warunkach i jak mówi: „żadnej pracy się nie boi”.

Jako radny będzie działał, aby poprawić infrastrukturę w sołectwach Gminy Kamień Pomorski.

KAZIMIERA SZYMAŃSKA

Okręg nr11

Mieszkanka Wrzosowa. Żona. Matka. Aktywna zawodowo. Swoją karierę związała z branżą uzdrowiskową. Była między innymi prezesem Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim. Działa bardzo aktywnie jako społecznik na rzecz mieszkańców Wrzosowa. Radna ostatnich dwóch kadencji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. Szczególnie leży jej na sercu zmiana infrastruktury wiejskiej.

Jest bardzo otwarta na ludzi. Ceni działania zespołowe i umiejętność współpracy. W kolejnej kadencji będzie dzielić się swoim doświadczeniem, a także pozyskiwać środki na rozwój wsi pod względem finansowym i logistycznym.

JOLANTA MARCINIAK

Okręg nr12

Mieszkam w Trzebieszewie od zawsze. Po zakończeniu studiów na wydziale ochrony środowiska na Akademii Rolniczej pracowałam jako Inspektor Ochrony Środowiska. Obecnie pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

Jestem szczęśliwą żoną oraz mamą dwójki dzieci. Pracuję i biorę udział jako wolontariusz w Stowarzyszeniu MKŻ Opti Kamień Pomorski oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz ZSP Benice. Jestem osobą bardzo aktywną i wiem jak wykorzystać zdobytą wiedze, doświadczenie oraz umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych.

Uważam, że Rada Gminy Kamień Pomorski powinna w większym stopniu wesprzeć działania sołectw. W tej kadencji były pomijane przez obecną władzę.

Będę aktywnie starać się o zapewnienie miejsc, w których mieszkańcy mogliby się spotykać; zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz poprawę ich jakości w sołectwach naszej gminy. Ważne jest, aby dokończyć remont drogi z Trzebieszewa do Chrząstowa.

Czas zacząć pozyskiwać środki zewnętrzne na zajęcia dla dzieci, które mogłyby się odbywać w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dowożenia ich. Wymagane również jest usprawnienie działania świetlic wiejskich.

MONIKA SIKORSKA

Okręg nr13

Pracująca matka. Rodowita szczecinianka, która pokochała życie na wsi, w Sibinie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, do której uczęszczają jej dwie córki. Sprawuje funkcję sołtysa, do którego mieszkańcy Sibina idą z ochotą i zaufaniem. Dzięki jej zaangażowaniu  i współpracy z innymi społecznikami z gminy brała udział w licznych projektach, które miały na celu poprawę życia na wsi oraz integrację mieszkańców, zamieszkujących te obszary.
Jako sołtys wie co jest ważne dla wsi i z jakim problemami zmagają się jej mieszkańcy. Jako radna będzie działać, aby poprawić w swoim okręgu oświetlenie, chodniki i drogi dojazdowe. Będzie pozyskiwać środki zewnętrzne,  aby stworzyć miejsca spotkań lokalnych społeczności.

MONIKA KOCHANOWICZ

Okręg nr14

Mam 41 lat i jestem mamą trójki dzieci. Pracuję jako kierownik działu sprzedaży w Kamieniu Pomorskim w firmie Anex. Od lat aktywnie działam w naszej gminie, a moje doświadczenie zawodowe i życiowe pozwoliło mi na wysłuchanie głosów ludzi, dostrzeżenie zwykłych, ludzkich potrzeb mieszkańców i sposobów na ich spełnienie. Działam i pragnę działać więcej dla przyszłości naszej gminy, to nasz dom i trzeba o niego dbać, dla dobra nas wszystkich! Startuję więc jako kandydatka do rady gminy z Okręgu nr 14, aby reprezentować głos mieszkańców z sołectw w: Benicach, Rarwinie, Szumiącej i Śniatowie.

BARBARA MIECHOWICZ

Okręg nr15

Nazywam się Barbara Miechowicz. Mam 62 lata. Urodziłam się w Kamieniu Pomorskim, a moje całe życie związane jest z tym miastem. Jestem matką trójki dzieci.

Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęłam pracę zawodową w administracji, gdzie przepracowałam 38 lat na różnych stanowiskach, począwszy od recepcjonistki, kończąc jako główna księgowa.

Obecnie jestem na emeryturze, a wolny czas, który posiadam wykorzystam na działalność społeczną. Mieszkając na wsi, widzę ile jest do zrobienia: zniszczone drogi, brak kanalizacji, brak miejsca spotkań dla mieszkańców, remont i modernizacja, istniejących już świetlic.

Kandyduję na radną ponieważ wiem jak przyczynić się do tych zamierzeń, a moje doświadczenie w administracji i rachunkowości oraz to, że jestem osobą kontaktową i uczynną pozwolą mi tego dokonać.